Crestron

Crestron

Řidící systém Crestron je uživatelsky velmi příjemné řešení řízení celého domu. Systém je navržený tak, aby např. prostřednictvím barevného LCD radio ovladače umožňoval uživateli z pohodlí křesla nejen ovládat A/V techniku, tedy např. zapnout si TV (a automaticky ostatní nutné přístroje - satelit, zesilovač, DVD,..), zvolit program, nastavit hlasitost,… ale i řídit osvětlení, klimatizaci, zapnout saunu, spustit žaluzie, sledovat přímo na ovladači dítě v postýlce či hosta u vchodu. Systém dokáže řídit energetiku domu a komunikovat se systémem zabezpečení, tedy odcházíte z domu, Crestron zajistí omezení vytápění, zatažení žaluzií, zapne alarm a v případě narušení může nahrávat záznam z kamer. Možnosti uplatnění jsou rozsáhlé a závisí jen na Vašich požadavcích. Je vhodné ale brát tohle řešení v úvahu na začátku stavby.

CRESTRON byl už od počátku směrován k ovládání AV techniky, s vazbou na osvětlení, rolety, vytápění apod. Proto má nezastupitelné místo v aplikaci, kde je třeba ovládádat i Audio-Video přístroje. Většina průmyslových systémů (Moeler, GIRA, Siemens Instabus, Rockwell,..) může plně automatizovat sběr dat a regulace silvých částí instalace a topení, ale končí svými schopnostmi před ovládáním AV techniky. V aplikaci, kde je takovýto systém použit, lze osadit CRESTRON jako nadstavbu nad hotovým a funkčním systémem automatizační techniky, čímž může uživatel začlenit do ovládání i AV komponenty a Multiroom a navíc doplnit výbavu stavby komfortními ovladači. Naopak, pokud bude v aplikaci jen systém CRESTRON, umožní stejně komplexní řízení silové části a sběru dat, a navíc vychází i s menšími náklady na hardware.

Výhoda systému CRESTRON je modularita řešení a naprostá volnost programování či konfigurace ovládání veškeré techniky (přesně časované sekvence, parametrizovaná stavba komunikačních zpráv atd.), kterou je i možné libovolně doplňovat dalšími nebo modernějšími komponenty. CRESTRON navíc důsledně sleduje vývoj v oblasti MULTIROOM aplikací, signálového rozvodu a jeho distribuce, profesionální audio-video výbavy a trendů ve využití informačních technologií (TCP/IP, Ethernet, WiFi), čemuž nasvědčuje množství vyráběných komponent Crestron pro tyto oblasti.

Podrobný popis konfigurace a možností řídicího systému CRESTRON je vždy uveden v příslušné technické dokumentaci (prováděcí nebo závěrečná technická dokumentace, manuály k obsluze), protože je třeba volit komponenty dle zadání, ve vazbě na aktuálně použité přístroje a zapojení sil. rozvodu v řešených prostorách.

 
JASYKO s.r.o., Purkyňova 45, 612 00 Brno, tel.: 541 210 108, jasyko@jasyko.cz

+